Vi visar vägen till

Ett framgångsrikt ledarskap

Framgångsrika kommuner kräver trygga, uthålliga och kompetenta chefer för att kunna leverera välfärdstjänster av hög kvalitet med budget i balans.

Framgångsrika företag kräver trygga, uthålliga och kompetenta chefer för att kunna åstadkomma affärsutveckling med god lönsamhet.

Genom stöd och bollplank bidra till att synliggöra förutsättningar för väl fungerande organisationer med trygga, uthålliga och kompetenta chefer.

Med hästar som

kurskompisar testar du din kommunikationsstil och får snabbt svar på vilka signaler du skickar genom gester, tonfall och kroppsspråk.

Hyr en senior interimschef för tillfällig lösning under pågående rekrytering, vikariat under längre frånvaro, organisationsförändring eller om verksamheten kräver akut turn-around.

För dig som gillar rockmusik. Följ med på en nostalgisk tripp tillbaka femtio år i tiden där jag, Peter Semberg, är kaptenen. Varje månad speglar hur musikyttringen såg ut då. 

Don`t copy text!